'' order by thutu "; else $sql="select stt,link,tenvn as ten from menu_new where user='$u' and hienthi='1' order by thutu "; $results=mysql_query($sql); $numrows=mysql_num_rows($results); //echo $sql; $dbname=$dbh; //echo "
\n"; echo "
  \n"; for ($i = 0; $i < $numrows; $i++) { $rows = mysql_fetch_array($results); $menu = $rows["ten"]; $link=$rows["link"]; if($link=="") { echo "
 • ".$menu.""; } else { $link=makelink($link,$menu,$lng); } if($lng=="en") $query1 = "select stt_sub,tenen as ten,link from submenu where stt=".$rows["stt"]." and user='$u' and hienthi ='1' order by thutu"; else $query1 = "select stt_sub,tenvn as ten,link from submenu where stt=".$rows["stt"]." and user='$u' and hienthi='1' order by thutu"; $result1 = mysql_query( $query1); $numrows1 = mysql_num_rows($result1); if($numrows1>0) { echo "
 • $menu "; echo "
   "; //bat dau menu sub for ($j = 0; $j<$numrows1; $j++) { $row1 = mysql_fetch_array($result1); $ten1 = $row1["ten"]; $Link1 = $row1["link"]; $Link1=makelink($Link1,$ten1,$lng); echo "
  • ".$ten1."
  • \n"; } echo "
  \n"; } else echo "
 • $menu "; echo "
 • \n"; } ?>

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 5
Toàn hệ thống: 1026
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

  Trung tâm Công nghệ và Thiết bị nhiệt lạnh được thành lập vào ngày 14 tháng 01 năm 2004 theo quyết định số 63/QĐ-TCHC của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo trong lĩnh vực nhiệt lạnh. Sau 10 năm hoạt động, Trung tâm đã từng bước khẳng định mình. Cho đến hiện nay, Trung tâm đã cũng cố về mặt tổ chức, tham gia nghiên cứu nhiều đề tài, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn, đồng thời đã hỗ trợ cho các đơn vị trong và ngoài trường trong công tác triển khai thực hiện các đề tài tốt nghiệp kỹ sư, thạc sỹ, tiến sĩ. Các hoạt động hiện nay:

- Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ nhiệt lạnh vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của nước ta.

- Thực hiện các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Thành phố và các tỉnh về công nghệ nhiệt lạnh.

- Hỗ trợ đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt cho Khoa Cơ khí Công nghệ.

- Địa điểm thực tập, thực hành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của các ngành có liên quan trong và ngoài trường.

- Chuyển giao các thành tựu của Khoa Cơ khí Công nghệ, của bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh vào sản xuất.

- Thực hiện các hợp đồng sản xuất (giảng dạy, tập huấn, tư vấn, xây dựng công nghệ, thiết kế, chế tạo, sửa chữa, lắp đặt, hướng dẫn vận hành bảo dưỡng…) trong lĩnh vực nhiệt lạnh.  

Cán Bộ Viên Chức Trung Tâm 

 Tổng số CBVC của Trung tâm tính đến ngày 01/4/2014 bao gồm: 

STT

Họ và tên

Học vị

Chức danh

Ghi chú

1

Nguyễn Huy Bích

PGS.TS

Giảng viên

Giám đốc

2

Nguyễn Đức Khuyến

T.S

Giảng viên

Đi học nước ngoài

3

Đinh Công Bình

Th.S

Nghiên cứu viên

Đi học nước ngoài

4

Nguyễn Hữu Hoà

Th.S

Kỹ sư

Phụ trách kỹ thuật

5

Nguyễn Thành Trung

CN

Nhân viên kỹ thuật

 

6

Bùi Minh Tựu

CN

Nhân viên kỹ thuật

 

7

Nguyễn Nam Quyền

KS

Nghiên cứu viên

 

8

Nguyễn Hay

GS.TS

Giảng viên

Cố vấn

9

Nguyễn Văn Lành

Th.S

Giảng viên

Cố vấn

10

Lê Anh Đức

PGS.TS

Giảng viên

Cố vấn

11

Nguyễn Văn Công Chính

Th.S

Giảng viên

Cố vấn

12

Lê Quang Giảng

Th.S

Giảng viên

Cố vấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các Đơn Vị Có Liên Kết

- Khoa Công nghệ nhiệt lạnh, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Bộ môn Công nghệ nhiệt lạnh, Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM 

- Khoa Nhiệt lạnh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng TP.HCM

  Thành Tựu Về Đào Tạo Và Nghiên Cứu

   Bên cạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trung tâm cũng rất quan tâm đến công tác đào tạo. Đội ngũ cán bộ công nhân viên của Trung tâm được đào tạo chuyên ngành nhiệt lạnh và cơ khí, một số cán bộ công nhân viên của Trung tâm tham gia công tác giảng dạy đại học, cao học, viết giáo trình và hướng dẫn sinh viên, học viên cao học của Khoa Cơ khí Công nghệ thực hiện các đề tài tốt nghiệp.

   Trong thời gian qua, Trung tâm đã hỗ cho Khoa Cơ khí - Công nghệ triển khai hơn 50 đề tài tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Công nghệ nhiệt lạnh; hướng dẫn và hỗ trợ nghiên cứu thực nghiệm cho 07 đề tài thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ nhiệt lạnh và Cơ khí nông lâm.

   Năm 2010, Trung tâm đã hỗ trợ nghiên cứu cho 01 nghiên cứu sinh hoàn thành xuất sắc luận án tiến sĩ, hướng dẫn 02 học viên làm luận văn cao học.

   Năm 2011, Trung tâm đã hướng dẫn và triển khai 03 đề tài cao học.

   Năm 2012, Trung tâm tiếp tục hướng dẫn 03 đê tài cao học, các đề tài này đều gắn liền với các nhu cầu thực tiễn của xã hội.

   Năm 2014, xưởng thí nghiệm của Trung tâm là nơi giúp cho 3 nghiên cứu sinh, 5 học viên cao học và hơn 20 sinh viên khoa Cơ Khí – Công nghệ nghiên cứu và thí nghiệm các đề tài tốt nghiệp.  Ngoài ra, Trung tâm còn tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

 Thành Tựu Về Chuyển Giao Khoa Học Công Nghệ Và Thiết Bị Máy Móc 

    Các máy móc thiết bị đã được Trung tâm chuyển giao vào sản xuất là sản phẩm của các đề tài nghiên cứu khoa học:

- Hệ thống sấy hủ tiếu năng suất 1 tấn/ngày.

- Máy sấy đa năng kết hợp sấy mật ong, phấn hoa theo nguyên lý sấy bơm nhiệt.

-Hệ thống sấy cá thùng quay năng suất 1 tấn/h.

- Máy sấy nấm linh chi năng suất 20kg/mẻ.

- Hệ thống giám sát, đo lường và điều khiển nhiệt độ tự động kết nối máy tính.
- Bộ phận cấp nhiệt điều khiển tự động cho các hệ thống máy sấy.

- Thiết bị hấp năng suất 200 kg/mẻ.

- Máy sấy thùng quay đốt gas năng suất 300 kg/mẻ.

- Máy sấy phân vi sinh năng suất 1 - 3 tấn/h.

- Máy sấy phấn hoa năng suất 50 kg/mẻ.

- Máy sấy mật ong năng suất 1 tấn/h.

- Máy sấy cá cơm, cá tạp năng suất 300 kg/mẻ.

- Máy sấy nhân hạt điều năng suất 1.000 kg/mẻ.

- Máy xử lý‎ nhiệt ẩm hạt điều năng suất 1.000 kg/h.

- Tập huấn và bảo dưỡng hệ thống chế biến nước thơm xuất khẩu cho công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang.

Số lần xem trang: 11820
Điều chỉnh lần cuối: 25-04-2016

Liên hệ (29-07-2014)

Một số hình ảnh (29-07-2014)

Trang liên kết

Trung Tâm Công Nghệ & Thiết Bị Nhiệt Lạnh, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Khu Phố 6 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TPHCM

Email:ttcnnl@hcmuaf.edu.vn - Điện thoại VP: (08)37242523 - Di động: 0908.961.309

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám không bảy bốn

Xem trả lời của bạn !