'' order by thutu "; else $sql="select stt,link,tenvn as ten from menu_new where user='$u' and hienthi='1' order by thutu "; $results=mysql_query($sql); $numrows=mysql_num_rows($results); //echo $sql; $dbname=$dbh; //echo "
\n"; echo "
  \n"; for ($i = 0; $i < $numrows; $i++) { $rows = mysql_fetch_array($results); $menu = $rows["ten"]; $link=$rows["link"]; if($link=="") { echo "
 • ".$menu.""; } else { $link=makelink($link,$menu,$lng); } if($lng=="en") $query1 = "select stt_sub,tenen as ten,link from submenu where stt=".$rows["stt"]." and user='$u' and hienthi ='1' order by thutu"; else $query1 = "select stt_sub,tenvn as ten,link from submenu where stt=".$rows["stt"]." and user='$u' and hienthi='1' order by thutu"; $result1 = mysql_query( $query1); $numrows1 = mysql_num_rows($result1); if($numrows1>0) { echo "
 • $menu "; echo "
   "; //bat dau menu sub for ($j = 0; $j<$numrows1; $j++) { $row1 = mysql_fetch_array($result1); $ten1 = $row1["ten"]; $Link1 = $row1["link"]; $Link1=makelink($Link1,$ten1,$lng); echo "
  • ".$ten1."
  • \n"; } echo "
  \n"; } else echo "
 • $menu "; echo "
 • \n"; } ?>

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 7
Toàn hệ thống: 1017
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

1. Máy sấy bánh phở, hủ tiếu năng suất 1 tấn/ngày

         

2. Máy sấy mật ong 50kg/h

 

3. Mấy sấy lạnh chùm ngây

5. Thiết bị cô đặc chân không

7. Máy sấy rau quả

9.Máy sấy thùng quay

 

4. Máy sấy chân không vi sóng

6.Máy sấy thủy sản 300kg/mẻ

8. Máy sấy lạnh nông sản

10. Máy sấy thảo dược, thuốc đông y, nấm linh chi

 

Số lần xem trang: 11813
Điều chỉnh lần cuối: 29-07-2014

Liên hệ (29-07-2014)

Giới thiệu (29-07-2014)

Trang liên kết

Trung Tâm Công Nghệ & Thiết Bị Nhiệt Lạnh, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Khu Phố 6 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TPHCM

Email:ttcnnl@hcmuaf.edu.vn - Điện thoại VP: (08)37242523 - Di động: 0908.961.309

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một tám chín bốn

Xem trả lời của bạn !